املاک منطقه 13

املاک منطقه 13

مسکن سایه
آدرس: تهران نو. میدان چایچی. بین مهربار و شواخ . پلاک 57
تلفن: 77411201-77168816
همراه:
فکس:
مدیریت:
                                                                                                                       
مسکن سید
آدرس: تهران نو. فلکه اطلاعات. خیابان مهربار. پلاک 90
تلفن: 77478020-77418229
همراه: 09123473471
فکس:
مدیریت: محمد نقیبیان
 
مسکن 2000
آدرس: تهران نو. فلکه چایچی. خیابان شورا. پلاک 55
تلفن: 77471277-77478420-771600636
همراه: 09123500544-09123962033
فکس:
مدیریت: باقری
 
مسکن ثامن
آدرس: تهران نو. مسیل جارجرود. خیابان عبدالحمیدی و غفاری. پلاک 114
تلفن: 77420787-77421657
همراه: 09122168174
فکس:
مدیریت: گیلانی
 
مسکن سبحان
آدرس: تهران نو. فلکه اطلاعات. ابتدای خیابان هاتف. پلاک 156
تلفن: 77428018-77424037
فکس:
همراه:
مدیریت:
 
مسکن افشار
آدرس: تهران نو. خیابان مهربار. بین میدان اطلاعات و چایچی. بین حافظ و غزالی. پلاک 94
تلفن: 77431237-77424472
همراه: 09121268967- 09304226951
فکس:
مدیریت: افشار
 
مسکن میلاد
آدرس: تهران نو. فلکه اطلاعات. پلاک 9
تلفن: 77150740-77150739
همراه:
فکس:
مدیریت:
 
مسکن قصران
آدرس: تهران نو. بین فلکه اطلاعات و چایچی. نبش غزالی پلاک 109
تلفن: 77469441-77164101
همراه:
فکس: 77164089
مدیریت:
 
مسکن پارسا
آدرس: تهران نو. بین فلکه اطلاعات و چایچی. خیابان مهربار. نبش کوچه غزالی. پلاک 105
تلفن: 77413697-77464456
همراه: 09127157167-09122183975
فکس:
مدیریت: مرادی
 
مسکن اخوان
آدرس: تهران نو. فلکه چایچی. خیابان شورا. پلاک 46
تلفن: 77486290-77486291-77431279
همراه:
فکس:
مدیریت:
 
مسکن نگین ایرانیان
آدرس: سی متری نیروی هوایی. خیابان شورا. بین شواخ و مهربار. پلاک 51
تلفن: 77408190-77475873-77483794- 77475864
همراه:
فکس:
مدیریت:
مسکن برادران سلیمی
آدرس: میدان امام حسین. خیابان اقبال. نبش چهار راه ثاراله. پلاک 153
تلفن: 33791315-33322695
همراه: 09122791050
فکس:
مدیریت:
مسکن حسینی
آدرس: میدان امام حسین. خیابان صفای شرقی. چهار راه منتظری. نبش خیابان محوی. پلاک 248
تلفن: 33349845
همراه:
فکس:
مدیریت:
مسکن درخشان
آدرس: تهران نو. میدان چایچی. خیابان شورا. نبش شواخ. پلاک 39
تلفن: 77419624-77419268
همراه:
فکس:
مدیریت:
مسکن کوثر
آدرس: تهران نو. فلکه چایچی. خیابان شورا. خیابان شهید افضلی. نبش 13/35
تلفن: 77477675- 77461004
همراه: 09*121783746
فکس:
مدیریت: جعفر ناظم زاده
مسکن حسینی
آدرس: تهران نو. میدان چایچی. خیابان مهربار. تقاطع خیابان شواخ و بصیر. پلاک 42
تلفن: 77475080-77472344
همراه: 09127600225
فکس:
مدیریت:
مسکن فرید
آدرس: میدان امام حسین. خیابان اقبال لاهوری. تقاطع طوفانی. پلاک 37
تلفن: 33332333
همراه: 09122035920
فکس:
مدیریت: توکلی
مسکن مهدی
آدرس: خیابان دماوند. خیابان منتظری. نرسیده به چهار راه صفا. پلاک 191
تلفن: 33347427-33333295
همراه:
فکس:
مدیریت:
مسکن پور قدیر
آدرس: میدان امام حسین. خیابان اقبال لاهوری. پایین تر از چهار راه صفا. پلاک 100
تلفن: 33342484-33342482-33342481
همراه:
فکس: 33305452
مدیریت:
مسکن نیایش
آدرس: میدان امام حسین. خیابان دماوند. خیابان منتظری. تقاطع خیابان خشکبارچی. روبروی پارک. پلاک 46
تلفن: 33252678-33252379
همراه:
فکس:
مدیریت: ادیب
مسکن حجازی
آدرس: میدان امام حسین. خیابان صفای شرقی. چهار اره اقبال. پلاک 351
تلفن: 33797350-33325917
همراه: 09121774262
فکس:
مدیریت:
مسکن طاها
آدرس: خیابان ایرانمهر. خیابان خشکبارچی. جنب مسجد سید الشهداء (ع). پلاک 34
تلفن: 33324374-33324375
همراه:
فکس:
مدیریت: بابایی
مسکن ارسلان
آدرس: میدان امام حسین. 17 شهریور شمالی. صفای شرقی. پلاک 436
تلفن: 3305825-33353717
همراه: 09121196771- 09123499912
فکس:
مدیریت:
بهمن آبادی
مسکن دوستی
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان پنجم نیروی هوایی. ضلع شمال شرقی فلکه دوم. پلاک 20
تلفن: 77435575-77472218-77415656
همراه: 09125953114-09123008516
فکس:
مدیریت: صفاییان- میرزاآقایی
مسکن تک
آدرس: میدان امام حسین. خیابان منتظری. نرسیده به چهار راه صفا . پلاک 150
تلفن: 33339945- 33303931
همراه: 09126964593-09125888165
فکس:
مدیریت
مسکن شریف
آدرس: میدان امام حسین. خیابان دماوند. خیابان ایرانمهر. بعد از چهار راه صفا. روبروی عکاسی خاطره. پلاک 102
تلفن: 33339415-33252398
همراه: 09125585910-03935585910
فکس: 33796388
مدیریت:
مسکن دانش
آدرس: میدان امام حسین. خیابان دماوند. خیابان شهید منتظری. پایین تر از چهار راه صفا. نبش کوچه شهید بانک غیاثی. پلاک 147
تلفن: 33797287
همراه: 09125192503
فکس:
مدیریت:
مسکن سازه
آدرس: خیابان گلستان. روبروی داروخانه حق نژاد (شهریار سابق). پلاک 133
تلفن: 77032412-7703268-77032866- 77485757
همراه: 09121206772
فکس:
مدیریت: مهدی شیری
مسکن نگاه نو
آدس: خیابان طاهر خانی. نبش چهار راه نیروی دریایی. جنب عکاسی زیتون. پلاک 73
تلفن: 77272892
همراه:
فکس:
مدیریت:
مسکن سینا
آدرس:
تلفن:77481007- 77481008
همراه: 09193125254
فکس:
مدیریت: شادالویی
مسکن پاسارگارد
آدرس: تهران نو. فلکه لوزی. خیابان شهید خشی. نبش 11/34. جنب داروخانه صالحی. پلاک 85
تلفن: 77409888-77431783- 77409887
همراه: 09121169848
فکس: 77409241
مدیریت: نظرپور
مسکن لوزی
آدرس: سی متری نیروی هوایی. ضلع شمال شرقی فلکه لوزی. پلاک 4
تلفن: 77405060-77150077
همراه: 09126261026-09124045873
فکس:
مدیریت: حاجی علی- بیرامی
مسکن ستاره شرق 2
آدرس: تهران نو. فلکه لوزی. بین 10/35 و 10/36 پلاک 118
تلفن: 77482742-77422374
همراه: 09191251330
فکس:
مدیریت: مجید
مسکن امیر
آدرس: سی متری نیروی هوایی. فلکه لوزی. خیابان خشی شمالی. مابین فرعی 10/32 و 10/33. پلاک 52
تلفن: 77470055-77400510-77400511
همراه: 09126113679-09122130567
فکس:
مدیریت: سلطانی- میثم
مسکن مهربانی
آدرس: تهران نو. میدان لوزی. خیابان خشی. نبش کوچه 10/32. پلاک 44
تلفن: 77473426-77175310-77175804
همراه: 09198984842
فکس:
مدیریت: مهربانی
مسکن مهرجو
آدرس: فلکه لوزی. خیابان خشی. نبش کوچه 11/32
تلفن: 77166709-77166520
همراه:
فکس:
مدیریت:
مسکن آریا
آدرس: میدان رسالت. ابتدای خیابان مدنی. پلاک 1514
تلفن: 77452273-77207015-77454322
همراه:
فکس:
مدیریت:
مسکن امیری
آدرس: میدان امام حسین. خیابان 17 شهریور. خیابان صفای غربی. پلاک 12
تلفن: 77640541-77640542
همراه: 09127264655
فکس: 77640543
مدیریت: حاجی امیری
مسکن موعود
آدرس: میدان امام حسین. خیابان صفای شرقی. نبش چهارراه منتظری. پلاک 321
تلفن: 33350037-33340305
همراه:
فکس:
مدیریت: قیومی
 
مسکن امین
آدرس: امام حسین. خیابان دماوند. خیابان منتظری. صفای شرقی. پلاک 263
تلفن: 33795188-33346733-33300068
همراه:
فکس:
مدیریت:
 
مسکن بابایی
آدرس: میدان امام حسین (ع). خیابان صفای شرقی. نبش کوچه حضرتی پلاک 159
تلفن: 33781427-33781456
همراه: 09123199423
فکس:
مدیریت:
 
مسکن بصیر
آدرس: خیابان سی متری نیروی هوایی. خیابان بصیر. بین مسیل منوچهری و جارجرود. روبروی داروخانه بصیر
تلفن: 77415870-77416873-77981744-77981778
همراه: 09121955722
فکس:
مدیریت:
 
مسکن مهدی
آدرس: خیابان سی متری نیروی هوایی. خیابان شورا. خیابان مهرآور. نبش 11/38. پلاک 110
تلفن: 77403817-77418133
همراه: 09123593260
فکس: 77418364
مدیریت: عابدیان
 
مسکن میلاد
آدرس: خیابان نیروی هوایی. خیابان بصیر. خیابان مهرآور. پلاک 71
تلفن: 77476037-77985376
همراه:09122011047
فکس:
مدیریت: صدرایی
 
مسکن حافظ
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان چهارم نیروی هوایی. نبش فرعی 3/33. پلاک 152/1
تلفنک 77753900-77753800
همراه:
فکس: 77471399
مدیریت:
 
مسکن نیکبخت
آدرس: خیابان نیروی هوایی. خیابان 4/30. پلاک 5
تلفن: 77752150
همراه: 09123992499
فکس:
مدیریت: امیر نیکبخت
 
مسکن بهشت
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان چهارم نیروی هوایی. نبش 4/22
تلفن: 77981542-77981543-77150398-77150399-77488040
همراه: 09121079345
فکس: مدیریت: شاه پسندی
مسکن بصیر
آدرس: خیابان تهران نو. فلکه چایچی 20 متری بصیر. پلاک 50
تلفن: 77400096-774077181-77428181
همراه:
فکس:
مدیریت:
 
مسکن قنبری
آدرس: خیابان نیروی هوایی. خیابان شورا. خیابان بصیر. بین خشی و مهرآور. پلاک 138
تلفن: 77468235-77477961-77431804
همراه: 09121156902
فکس:
مدیریت:
 
مسکن صداقت
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان دوم نیروی هوایی. نبش فرعی 2/30. پلاک 111
تلفن: 77164146- 774747002
همراه: 09121385468
فکس:
مدیریت: بهروز
 
مسکن پارسیان
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان اول نیروی هوایی. نبش فرعی. 35/1. پلاک 179
تلفن: 77463411
همراه: 09385052254
فکس:
مدیریت:
 
مسکن اعتماد (کد90)
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان پنجم نیروی هوایی. بین فلکه اول و دوم. پلاک 185
تلفن: 77471780-77472122
همراه:
فکس: 77484337
مدیریت:
 
مسکن پایتخت
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان پنجم نیروی هوایی. ضلع جن.ب شرقی فلکه دوم. پلاک 5
تلفن: 77160712-77160713
همراه:
فکس: 77160721
مدیریت: زارع
مسکن نگار
آدرس: انتهای خیابان پنجم. نبش فرعی 4/38
تلفن: 77417187-77460408
همراه:
فکس:
مدیریت:
 
مسکن ایران زمین
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان دوم نیروی هوایی. فلکه دوم. پلاک 28
تلفن: 77438169-77160805
همراه: 09123143182
فکس: 77160804
مدیریت: فرجی
مسکن کاج
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان دوم نیروی هوایی. فرعی 2/24. پلاک 34
تلفن: 77169982-77169271
همراه: 09123327029
فکس:
مدیریت:
 
مسکن تخت جمشید
آدرس: خیابان تهران نو. میدان چایچی. خیابان مهرآور. نبش خیابان بصیر
تلفن: 77401201-77468526-77473654-77423931
همراه: 09121507899-09123727623
فکس:
مدیریت:
مسکن سامان
آدرس: سی متری نیروی هوایی. خیابان بصیر. بین چهارراه مهر آور و افضلی. پلاک 102
تلفن: 77481777-77980110
همراه: 09123791754
فکس:
مدیریت: بهارلو

مسکن  مادر
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان دوم نیروی هوایی. نرسیده به میدان مادر. پلاک 63
تلفن: 77477185
همراه: 09121086532
فکس:
مدیریت: جلالیان

مسکن 184 رودکی
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان دوم نیروی هوایی. نبش 1/28 پلاک 38
تلفن: 77405264
همراه: 09123009901
فکس:
مدیریت:

مسکن نامجو
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان دوم نیروی هوایی. پلاک 106
تلفن: 77482438-77475255
همراه: 091262366914
فکس:
مدیریت:

مسکن کیان
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان چهارم نیروی هوایی. بین فرعی 3/27 و 3/28
تلفن: 77173550-77173520-77173505
همراه: 09122361224
فکس:
مدیریت: کاظمی

مسکن قائم
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان سوم نیروی هوایی. بعد از فرعی 3/30. پلاک 67
تلفن: 77435615-77405674
همراه: 09123838831-09122805743
فکس:
مدیریت: سعید لک

مسکن ایران
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان دوم نیروی هوایی. نبش 2/34
تلفن: 77435699-77421108-77421107-77404000
همراه:
فکس:
مدیریت:

مسکن عزیزی
آدرس: خیابان چهار نیروی هوایی. نبش فرعی 3/36. پلاک 188
تلفن: 77982121-77982122
همراه: 09127753770
فکس: 77479125
مدیریت:

مسکن 2000
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان پنجم نیروی هوایی مابین فلکه اول و دوم پلاک 211
تلفن: 77460878-77414115-77481254
همراه: 09123196967
فکس:
مدیریت:

مسکن دهکده
آدرس: خیابان پیروزی. چهارم نیروی هوایی. نبش 3/21. پلاک 4
تلفن: 77422701-77413928-77402858-77401981
همراه: 09126114903
فکس:
مدیریت: توفیقی زاده

مسکن میثاق
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان پنجم نیروی هوایی. بلاتر از فلکه دوم. پلاک 204
تلفن: 77473238-77406978-77984467
همراه: 09120844150
فکس: 77480307
مدیریت:

مسکن برلیان
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان چهار نیروی هوایی. بین خیابان 4/32 و 4/33. پلاک 103
تلفن: 77474546
همراه: 091017786485
فکس: 77421959
مدیریت: بختیاری

مسکن برایا
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان پرستار. میدان 13 آبان. خیابان آخوندی. پلاک 22
تلفن: 33109784-33056805
همراه: 09126001034
فکس:
مدیریت:

مسکن منفرد
آدرس: تهران نو. خیابان بصیر. مابین خیابان خشی و خیابان مهر آور. پلاک 159
تلفن: 77468285-77474923
همراه: 09122506149-09194245270
فکس: 77401382
مدیریت:

مسکن باستان
آدرس: سی متری نیروی هوایی. خیابان بصیر. خیابان باستانی. پلاک 90
تلفن: 779845170-77169886
همراه: 09122905071
فکس:
مدیریت:

مسکن حسینی
آدرس: خیابان سی متری نیروی هوایی. خیابان بصیر. خیابان باستانی. (مهرآور). پلاک 79
تلفن: 77479557-77412424-77479566
همراه: 09125951159
فکس:
مدیریت:

مسکن هدایت
آدرس: سی متری نیروی هوایی. فرعی 8/37. پلاک 27
تلفن: 777523986
همراه: 09124897469
فکس:
مدیریت:

مسکن آ.اس.پ
آدرس: سی متری نیروی هوایی. خیابان احمد زاده. پلاک 150
تلفن: 779833652-77436526-77981785
همراه: 09122337885
فکس:
مدیریت: فرخ

مسکن حیدریان
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان ششم نیروی هوایی. نبش فرعی 5/26. پلاک 46
تلفن: 77982646-77982651
همراه: 09125497427- 09126012314
فکس: 77430308
مدیریت:

مسکن سید
آدرس: خیابان ششم نیرو هوایی. نبش 6/33. پلاک 183
تلفن: 77161473-77984220
همراه: 09123940425
فکس:
مدیریت: طباطبایی

مسکن چهلستون
آدرس: خیابان چهار نیرویی هوایی. پلاک 16
تلفن: 77981706
همراه: 09123184503
فکس:
مدیریت:

مسکن رویال
آدرس: خیابان ششم نیروی هوایی. بین فرعی 6/34 و 6/33
تلفن: 77473213-77461500
همراه:
فکس:
مدیریت:

مسکن کاظمی
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان دوم نیروی هوایی. بین فرعی 29 و 30. پلاک 72
تلفن: 77432525
همراه:
فکس: 77471986
مدیریت:

مسکن آتی
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان پنجم نیروی هوایی. بالاتر از فلکه دوم. روبروی اداره ثبت. پلاک 186
تلفن: 77150504-77150506-77435408
همراه:
فکس:
مدیریت: مهندس وفایی

مسکن افتخاری
آدرس: خیابان ششم نیروی هوایی. نبش خیابان 6/24. پلاک 28
تلفن: 77422020-77421212
همراه: 09122000135
فکس:
مدیریت: رضا افتخاری

مسکن آریا
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان چهارم نیروی هوایی. نبش فرعی 3/31
تلفن: 77476637
همراه: 09123790171
فکس:
مدیریت:

مسکن صالحی
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان سوم نیروی هوایی. بین فرعی 3/32 و 3/33 پلاک 107
تلفن: 77160880-77160890
همراه:
فکس: 77479313
مدیریت:

مسکن جلادتی
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان سوم نیروی هوایی. نبش 3/30. پلاک 55
تلفن: 77437474
همراه: 09121071442
فکس:
مدیریت:

مسکن مهدی
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان پنجم نیروی هوایی. جنب فرعی 5/34
تلفن: 77472077-77162768
همراه:
فکس:
مدیریت:

مسکن دانیال
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان پنجم نیروی هوایی. فرعی 4/30. پلاک 17
تلفن: 77437061-77488535-77488533
همراه:
فکس:
مدیریت:

مسکن راما
آدرس: خیابان پنجم نیروی هوایی. فلکه دوم. فرعی 4/30. پلاک 13
تلفن: 77464930
همراه: 09121385835- 09122052530
فکس:
مدیریت: صالحی

مسکن الماس شرق
آدرس:
تلفن: 77162225
همراه: 09123102513
فکس:
مدیریت:

مسکن گلپا
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان ششم نیروی هوایی. نبش خیابان 5/29. پلاک 68/2
تلفن: 77982453
همراه: 09122464512-09123767041
فکس:
مدیریت: مهندس اسدی

مسکن هزاردستان
آدرس: خیابان پنجم نیرو هوایی. بالاتر از فلکه دوم نیرو هوایی. بین فرعی 5/35 و 5/36 پلاک 261
تلفن: 77150064-77467601
همراه: 09121011642
فکس:
مدیریت: عباسعلی خلیلی

مسکن کسری
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان سوم نیرو هوایی. بین 3/32 و 3/33 پلاک 17
تلفن: 77162020
همراه:
فکس:
مدیریت:

مسکن نوین
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان پنجم. فلکه دوم نیرو هوایی. نبش خیابان 4/30
تلفن: 77163297-77163291-77163315
همراه: 09125724995
فکس:
مدیریت:

مسکن شمس
آدرس: خیابان پنجم نیروی هوایی. روبروی اداره ثبت. پلاک 206
تلفن: 774398671-77470224-774788661
همراه: 09386044429
فکس:
مدیریت: شمس

مسکن امین
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان دوم نیروی هوایی. بالاتر از فلکه مادر. پلاک 87
تلفن: 77464343
همراه:
فکس:
مدیریت:
 
 
مسکن فروتن
آدرس: خیابان پیروزی. خیابان ششم نیرو هوایی بین فرعی 6/30 و 6/31 پلاک 143
تلفن: 77428443-77406299
همراه: 09015078990- 09355578414
فکس:
مدیریت: مهدی زاده
 
مسکن گنجینه
آدرس: سی متری نیروی هوایی. خیابان شورا. خیابان مهرآور. خیابان بصیر. پلاک 108
تلفن: 77436667-77409091-77433862-77411842
همراه: 09121218350-09122593600
فکس:
مدیریت: رضایی