شماره و آدرس نظام مهندسی

شماره و آدرس نظام مهندسی


ساختمان مرکزی : تهران - شهرک غرب - خیابان مهستان - پلاک ۱۰

ساختمان شماره 2: شهرک غرب - بلوار خوردین - بالاتر از دادمان 
کوچه توحید2 - پلاک4 

کد پستی: 
۱۴۶۵۷۶۳۱۱۱

ساعت کاری: 8 تا 15:45


 

تماس با ما
تلفن: 42644
شماره مستقیم روابط عمومی: ۷۱۹۰ ۴۲۷۰
پست الکترونیک: pr@tceo.ir