مهندس فرسیابی
مدرک تحصیلی : لیسانس معماری
تخصص : طراح معمار
سابقه کار: 5 سال