املاک منطقه 15

املاک منطقه 15

مسکن رضایی
آدرس: مشیریه. سی متری صالحی. نبش چهار راه دوم
تلفن: 33484132-33464117
همراه: 09123385411- 09128300573
فکس:
مدیریت: رضایی

مسکن شاملو
آدرس: مشیریه. سی متری صالحی. بعد از چهار راه سوم. نبش زین الدین شرقی.
تلفن: 33467024-33862335
همراه: 091426481591
فکس:
مدیریت: شاملو

مسکن فراهانی
آدرس: مشیریه. سی متری صالحی. نبش کوچه اسفند شرقی. پلاک 161
تلفن: 33481154-33573655
همراه: 09199234957
فکس:
مدیریت: رسوایی

مسکن رضوان
آدرس: مشیریه. سی متری صالحی. بعد از چهار راه دوم. بین کوچه زین الدینی و شهیدی غربی. پلاک 108
تلفن: 33866196-33491999
همراه: 09123239262-09353239262
فکس: 33496620
مدیریت:

مسکن سالار
آدرس: مشیریه. سی متری صالحی. پایین تر از چهار راه اول. بین کوچه فروردین شرقی و اردیبهشت شرقی. روبروی ایستگاه اتوبوس. پلاک 349
تلفن: 33862827-33873357
همراه: 09122444830
فکس:
مدیریت:

مسکن 121
آدرس: مشیریه. س متری صالحی. نبش اسفند غربی
تلفن: 33465985-33461729
همراه: 09123038796
فکس:
مدیریت: بیات

مسکن مهدی
آدرس: مشیریه. سی متری صالحی. نبش کوچه اسفند شرقی. پلاک 159
تلفن: 33487100-3347699
همراه:
فکس:
مدیریت:

مسکن عادل
آدرس: سی متری صالحی. نبش کوچه اسماعیل خان طلایی (آذر شرقی)
تلفن: 33461317-36642184
همراه: 09123335837- 09122068821
فکس:
مدیریت:

مسکن نیلی
آدرس: مشیریه. خصالحی. بین نهم و دهم غربی. پلاک 354
تلفن: 33864368
همراه:
فکس:
مدیریت :
مسکن چارلی
آدرس: مشیریه. سی متری صالحی. چهار راه اول. بین کوچه ابوخمزه. و معصومی
تلفن: 33472323
همراه: 09121761786
فکس:
مدیریت:

مسکن ترابی
آدرس: مشیریه. سی متری صالحی. بین کوچه هشتم و نهم غربی. پلاک 380
تلفن: 33874840-33496989-33868684
همراه: 09123866773
فکس:
مدیریت: مهدی باقری

مسکن 121 بختیاری
آدرس: مشیریه. خیابان صالحی. بین کوچه پنجم و ششم غربی. پلاک 446
تلفن: 33860345-33473466
همراه: 09125097292
فکس:
مدیریت:

مسکن زرنوشه
آدرس: مشیریه. 30 متری صالحی. بعد از چهار راه دوم. نبش کوچه نیرومند شرقی. پلاک 115/3
تلفن: 33454631-33497930
همراه: 09125178711-09195034192
فکس:
مدیریت: فراهانی- مرادی

مسکن ایران
آدرس: سی متری صالحی. بین خوزستان شهیدی
تلفن: 33465300-33465301
همراه: 09123111109
فکس:
مدیریت: عباسیان

مسکن پاسارگاد
آدرس: مشیریه. خیابان سی متری صالحی. جنب بانک مسکن. پلاک 504
تلفن: 33484347
همراه: 09125590851
فکس:
مدیریت: ورمزیار

مسکن شاهسون
آدرس: مشیریه. سی متری صالحی. بین کوچه 4 و 5 غربی. پلاک 478
تلفن: 33463926-33864445-33878181
همراه: 09124701259
فکس:
مدیریت:

مشاورین املاک سید
آدرس:افسریه.15 متری اول.بین خیابان 42 و 43. پلاک 1000
تلفن:33643401-336443400
موبایل:9121116019
فکس:_
مدیریت:سید مصطفی حسینی نژاد

آژانس مسکن امید
آدرس: سه راه افسریه.بلوار قائم.روبروی مسجد جامع مسعودیه.پلاک 121
تلفن: 33149539_ 33845415
موبایل: 9126480585
فکس: 33825829
بامدیریت: محمدی

مشاورین مسکن ارشاد نوین
آدرس: افسریه.15متری دوم.بین خیابان 19 و 20.پلاک 327
تلفن: 36050728-9_ 33651747
موبایل:_
فکس:_
بامدیریت:_

املاک سامان سبز
آدرس: افسریه.15 متری دوم.نبش خیابان پنجم.پلاک 107
تلفن: 33803585
موبایل: _
فکس: 33656411
بامدیریت:_

مسکن یوسفی
آدرس: افسریه.15 متری اول. نبش خیابان 27
تلفن: 33843864-5_ 33146785
موبایل: 9121061504
فکس:_
بامدیریت:_

املاک افق
آدرس: افسریه.15 متری اول.بین خیابان 10 و 11.پلاک 326
تلفن: 33814466_ 36050568
موبایل: 9127780200
فکس:_
بامدیریت: مزینانی

سفیر 110
آدرس: افسریه.15 متری دوم.نبش خیابان دوم.روبروی پارک فجر
تلفن: 33158263- 33657067-8
موبایل: 9121969940
فکس: 33657066
بامدیریت: جواد آذر آباد

املاک آرین 2
آدرس: افسریه.والفجر.خ ابومسلم خراسانی.بلوک D. نبش کوچه اول تاج میری.پلاک 6
تلفن: 33656367
موبایل: 9126902484_ 9306001718
فکس:_
بامدیریت:_

مسکن بزرگ آتیه
آدرس: بلوار ابوذر.پل ششم.35 متری بقایی(ولیعصر).پلاک 92
تلفن: 33812381_ 33655550
موبایل: 9122308845
فکس:-
بامدیریت: افراسیابی

مسکن برزویی
آدرس: بلوار ابوذر.پل پنجم.خیابان حبیب.نبش مسلم.پلاک 197
تلفن: 33841068-9_ 33803098
موبایل:_
فکس: 33142395
بامدیریت:_